Noson Agored Addysg Uwch - 5ed Gorffennaf

Noson Agored Addysg Uwch - 5ed Gorffennaf

Campws Canol y Ddinas Caerdydd

Mae ein Noson Agored Addysg Uwch yn gyfle i chi gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Prifysgol sydd ar gael yn CCAF. Cewch sgwrsio gyda thiwtoriaid AU, mynd o amgylch y campws a chael blas ar sut brofiad yw astudio cwrs prifysgol yn CCAF. Hefyd cewch sgwrsio gyda'n staff cyfeillgar am y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr. Mae llefydd ar gael o hyd ar nifer o gyrsiau ar gyfer dechrau ym mis Medi. 

Bydd y Noson Agored AU yn cael ei chynnal ar Gampws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd.

Mae cofrestriadau o flaen llaw nawr ar gau - dewch i weld ni o 5yh heno.