HE.jpg

Cyrsiau AU

Cyrsiau Addysg Uwch

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch mewn meysydd pwnc gwahanol mewn partneriaeth â phrifysgolion Cymru a Lloegr. Cynigir cyrsiau ar amrywiaeth o lefelau o gyrsiau HND a Graddau Sylfaen i gyrsiau ôl-raddedig TAR.

Rydym wedi cael canmoliaeth am ein gwaith Addysg Uwch. Roedd y ffactorau cadarnhaol a nodwyd yn cynnwys yr ethos cymunedol ‘ardderchog’ a’r perthnasoedd cadarnhaol yn nhermau cefnogaeth proffesiynol a bugeiliol.

Cyrsiau rydym wrthi’n eu datblygu

Rydym yn gweithio gyda’n prifysgolion partner i ddatblygu cyrsiau newydd yn y meysydd canlynol:

  • Peirianneg Drydanol
  • Rheoli Digwyddiadau
  • Lletygarwch
  • Cyfryngau Rhyngweithiol / Dadansoddi’r We
  • Technolegau Egni Adnewyddadwy
  • Rheolaeth Manwerthu
  • Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino’r Corff
  • Rheoli Cyfleusterau Chwaraeon
  • Rheolaeth Twristiaeth
  • Gwasanaethau Ieuenctid a Chymunedol
 

Beth yw Gradd Sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn cyfuno gwaith academaidd a dysgu yn seiliedig ar waith drwy gydweithio rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Y bwriad yw rhoi sgiliau a gwybodaeth i ddygwyr sy’n berthnasol i ddiwydiant ac annog cyfranogiad gan ddysgwyr na fyddai efallai wedi ystyried astudio am gymhwyster lefel uwch o’r blaen. Mae Graddau Sylfaen yn gymwysterau annibynnol a hefyd yn cynnig cyfle i fynd ymlaen i astudiaethau bellach. Cyfeiriwch at Ddatganiad Meincnodi GraddauSylfaen yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch am wybodaeth bellach ynghylch nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen.

"Rydyn ni o hyd yn strwythu i gynnig profiad dysgu AU mewn CAVC sy'n cyd-fynd a'r profiad a gynigir mewn Prifysgolion."

- Emil Evans, Is-Bennaeth Cwricwlwm yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro