Clirio 2018

System Glirio CAVC

Codwch y ffôn: 02920 250 382

Mae gennym leoedd ar ôl ar ein cyrsiau Addysg Uwch, wedi eu darparu mewn partneriaeth â phrifysgolion arbenigol!

Bydd ein llinell Glirio ar agor o’r 16eg o Awst o 8:30am gyda chyngor defnyddiol gan ein tîm ymrwymedig sy’n gallu cynnig arweiniad yn ogystal â chynnig uniongyrchol yn syth o bosib, ar gwrs CAVC (yn ddarostyngedig i anghenion mynediad Clirio).

Mae’r Coleg hefyd yn cynnig gwasanaeth galw heibio Clirio felly bydd gweithwyr ar gael o’r 16eg o 9am – 6pm yn ogystal â’r 17eg o Awst 9am- 4:30pm er mwyn rhoi cyngor wyneb yn wyneb ac arweiniad am glirio a lle ar gwrs CAVC.

Cyrsiau ar gael:

 

Llawn amser

Care Studies - Foundation Degree

Ceramics - Foundation Degree

Childhood Studies - Foundation Degree

Childhood Studies Foundation Degree

Contemporary Textile Practice - Foundation Degree

Film - Foundation Degree

Game Art and Design - Foundation Degree

Graphic Communication - Foundation Degree

Hospitality, Tourism and Events Management - Foundation Degree

Performing Arts - Foundation Degree

Popular Music Technology - Foundation Degree

Product Design Foundation Degree

Professional Culinary Arts Management Foundation Degree

Public and Emergency Services - HND

Service Sector Management - Foundation Degree

Sport Coaching & Performance - HND

Sport Conditioning, Rehabilitation & Massage - HND

Youth & Social Care - Foundation Degree

BEng(Hons) Aircraft Engineering

 

Rhan-amser

Preparing to Teach

Ceramics - Foundation Degree

Computing - HND

Computing - HND

Contemporary Textile Practice - Foundation Degree

Healthcare Play Specialism Foundation Degree

ProfCE PcET Professional Certificate of Education (PcET) / PgCE PcET Professional Graduate Certificate in Education (PcET)

ProfCE PcET Professional Certificate of Education (PcET) / PgCE PcET Professional Graduate Certificate in Education (PcET)

Education: Learning and Development BA (Hons) Top-up