Prentisiaethau

Prentisiaethau

Ydych chi wedi meddwl am Brentisiaeth?

Cefnogir y rhaglenni Prentisiaeth, Prentisiaeth Sylfaen a Phrentisiaeth Uwch, o dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.                 

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n dod i’r coleg ar ôl eu TGAU naill ai’n dewis cwrs llawn amser neu Brentisiaeth.

Beth yw Prentisiaeth?

Mae Prentisiaeth yn wahanol i astudio cwrs llawn amser yn y Coleg. Fel rhan o Brentisiaeth, rydych chi’n gweithio ac yn dysgu ar yr un pryd. Rydych chi’n dechrau mewn swydd ac yn datblygu sgiliau bob wythnos ‘yn y swydd’. Mae eich cyflogwr wedyn yn gadael i chi ddod i’r Coleg ar gyfer rhwng un a thridiau yr wythnos fel rheol, i ennill eich cymwysterau gofynnol ar gyfer y swydd honno. Fel rheol, Prentisiaeth yw’r ffordd orau o gymhwyso ar gyfer gyrfa benodol. Cliciwch yma i weld rhestr lawn o opsiynau prentisiaeth.                                   

Beth yw’r gofynion mynediad ar gyfer dechrau Prentisiaeth?

Does dim gofynion mynediad penodol ar gyfer dechrau Prentisiaeth. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi gael cyflogaeth yn y pwnc rydych chi’n dymuno hyfforddi ac ennill cymwysterau ynddo ac mae rhai cyflogwyr yn gofyn am gymwysterau penodol cyn y gallwch chi ddechrau Prentisiaeth gyda nhw.  

Sut mae gwneud cais am brentisiaeth?

Cam 1: Canfod Cyflogwr - Weithiau mae llefydd gwag i Brentisiaid yn cael eu hysbysebu yn yr adran swyddi mewn papurau newydd. Hefyd mae gan swyddfeydd Gyrfa Cymru restri o Brentisiaethau gwag (Gwasanaeth Cyfateb Prentisiaethau AMS) a gallwch gysylltu â nhw’n uniongyrchol.

Rhagor o wybodaeth yma.

Cam 2: Cofiwch gysylltu - Cysylltwch â’r Tîm Prentisiaethau i drafod a ydych chi’n gymwys ar gyfer rhaglen brentisiaeth.                                             

Ffoniwch 01446 748212 neu e-bost apprenticeships@cavc.ac.uk i wneud cais am Brentisiaeth CCAF sy’n cael ei chynnal ar safle Coleg Caerdydd a’r Fro.

Bydd yn ofynnol i chi ymgymryd â chyfweliad Asesiad Cychwynnol cyn Cam 3.

Cam 3: Y cytundeb – Byddwch chi, y cyflogwr a’r Coleg yn cytuno i raglen ddysgu ar ffurf prentisiaeth.  

Cam 4: Cofrestru gyda CCAF - Cwblhau’r broses drwy gofrestru ar eich rhaglen hyfforddiant prentisiaeth ac wedyn rydych chi’n barod.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu â’n Tîm Prentisiaethau ar: Ffôn: 01446 748212 E-bost: apprenticeships@cavc.ac.uk

Mae’r rhaglenni hyn yn cael eu cyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael, ewch i www.llyw.cymru/ue-ariannu neu www.llyw.cymru/ue-ariannu.

Prentisiaethau Newydd

Mae Prentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro’n chwilio am bobl ifanc sydd â diddordeb mewn bod yn brentisiaid yn y swyddi hyn:

  • Digwyddiadau Byw a Hyrwyddo
  • Gweithredu Lleoliad Diwylliannol

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y daflen Prentisiaethau Creadigol yma neu cysylltwch ag apprenticeships@cavc.ac.uk

Prentisiaethau Creadigol yn mwynhau llwyddiant yng Nghymru.

Dual_Apprenticeships_Col_logo_AUB.jpg