Opsiynau ar gyfer myfyrwyr 16-18

Opsiynau ar gyfer myfyrwyr 16-18

Mae llawer o opsiynau gan Goleg Caerdydd a’r Fro ar gyfer myfyrwyr 16-18:

Astudio pan fyddwch yn dal i fod yn yr ysgol

Mae’r bartneriaeth rhwng y Coleg, ysgolion uwchradd lleol a’r awdurdod lleol yn rhoi’r cyfle i chi ddewis rhaglen ddysgu sy’n gweddu i chi o fwydlen opsiynau cyrsiau Safon U a chyrsiau galwedigaethol. Felly, cewch ddewis rhannu eich rhaglen ddysgu chi eich hunan rhwng eich ysgol, ysgol arall sydd ar eich pwys neu yn y Coleg.

Cadwch lygad ar y gofod hwn i weld opsiynau’r partneriaethau gydag ysgolion uwchradd lleol

Dewis cwrs sydd â phwyslais gyrfaol 

Gallwch astudio cwrs sydd â phwyslais gyrfaol yn un o gyfleusterau arbenigol Coleg Caerdydd a’r Fro ac ymgymhwyso er mwyn dechrau gyrfa mewn Peirianneg Awyrennau, Celf, Harddwch, Therapi, Busnes, Gofal, Adeiladu, Peirianneg, Trin Gwallt, Lletygarwch, TG, Chwaraeon, Teithio neu un o’n pynciau poblogaidd eraill. Gall llawer o’r cyrsiau hyn eich arwain i’r brifysgol. Mynnwch olwg ar y llyfryn hwn i gael gweld pob un o’r cyrsiau rydym yn eu cynnig. 

Ennill arian a dysgu drwy brentisiaeth

apprenticeships.png

Ar brentisiaeth byddwch yn ennill arian ac yn dysgu ar yr un pryd. Byddwch yn dechrau mewn swydd ac yn datblygu sgiliau bob wythnos ‘wrth eich gwaith’. Yna bydd eich cyflogwr yn gadael i chi ddod i’r Coleg am tua 1-3 diwrnod yr wythnos i gael eich cymwysterau ar gyfer y swydd honno. I edrych i weld pa bwnc sy’n cynnig prentisiaeth, chwiliwch am y symbol hwn.

Dewis pynciau Safon U

Yn ein safleoedd yng Nghaerdydd rydym yn cynnig amserlen sy’n addas i chi. Bydd yn cynnwys mwy na 30 Safon UG mewn llawer o bynciau gan gynnwys Celf, Drama, Mathemateg, Saesneg, y Gwyddorau, Ieithoedd, Astudiaethau’r Amgylchedd, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Astudiaethau Ffilm, y Gyfraith, TGCh, Athroniaeth a Datblygiad y Byd.

Gwella’ch graddau TGAU

Oes angen graddau TGAU gwell arnoch chi? Yn y Coleg gallwch astudio cymysgedd o bynciau TGAU i gael gwella’ch graddau. Efallai y byddwch yn gallu astudio pwnc TGAU ochr yn ochr â’ch pynciau Safon U neu â’ch cyrsiau sydd â phwyslais gyrfaol, os oes rhyw bwnc TGAU penodol y mae eisiau i chi ei wella, e.e. Mathemateg neu Saesneg.

Ychwanegwch at eich pwyntiau UCAS gyda Bagloriaeth Cymru

welsh-baccalaureate.png

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster cyffrous i fyfyrwyr yng Nghymru sy’n ychwanegu dimensiwn newydd i’r pynciau ac i’r cyrsiau. Mae’n cynnig ffordd newydd i ddysgu ac mae wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl ifanc Cymru yn yr 21ain Ganrif.

Mae astudio Bagloriaeth Cymru yn cynnwys ystod o weithgareddau dysgu, gan gynnwys ymweliadau, trafodaethau, gweithgareddau, profiad gwaith, gweithgaredd cymunedol a dysgu iaith. Mae’n cyfuno sgiliau datblygiad personol gyda chymwysterau sydd gan y myfyrwyr eisoes e.e. Safon U a BTEC, i wneud un dyfarniad ehangach y mae cyflogwyr a phrifysgolion yn ei gydnabod. Mae’n cael ei gynnig ar dair lefel wahanol – Sylfaen, Canolradd ac Uwch.

Edrychwch am logo coch Bagloriaeth Cymru ar y wybodaeth am y cyrsiau sydd ar-lein ac yn ein llyfryn. Gallwch ennill pwyntiau UCAS ychwanegol drwy astudio Bagloriaeth Cymru ochr yn ochr ag ystod o bynciau.