Entrepreneuriaeth

Entrepreneuriaeth

B#EPIC: Byddwch Gyflogedig, Pwrpasol, Ysbrydoledig, Llawn Her BEPIC-Logo-New-OnScreen.jpg

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro rydyn ni’n dysgu i chi sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eich arwain chi at yrfa eich breuddwydion. Byddwn yn eich helpu chi i ddatblygu dyfeisgarwch, creadigrwydd a hyder busnes a hefyd yn eich cefnogi chi drwy feithrin eich uchelgais, eich blaengaredd a’ch meddylfryd entrepreneuraidd.           

I wneud hyn mae gennym ni B#EPIC, sy’n darparu cyfleoedd Menter a Chyfoethogi. Hefyd rydyn ni’n aelod o Grŵp Gazelle ac yn rhan o Strategaeth Menter Ieuenctid Llywodraeth Cymru.                     

Fel aelod o Grŵp Gazelle, rydyn ni’n un o blith dim ond 23 o golegau yn y DU, a’r unig goleg yng Nghymru, sy’n cynnig cyfleoedd unigryw i fod yn entrepreneuraidd ac yn gyflogadwy. I gael rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi gymryd rhan yng ngweithgareddau Gazelle, edrychwch ar dudalennau Grŵp Gazelle.

Mae Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle i ddysgwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o fentrau a phrosiectau menter er mwyn gwella eu sgiliau a’u cyflogadwyedd.                       

Dyma rai o’r mentrau allweddol sydd ar gael:            

 • Trading Places
 • Her Entrepreneuriaeth Fyd-eang
 • Big Pitch
 • Her Syniadau Mawr Cymru       

Gall dysgwyr sydd â diddordeb yn y syniad o fod yn fos arnyn nhw eu hunain gael cefnogaeth fentora a sefydlu i helpu i wneud eu syniadau’n realiti.

 

Trading_Places.png

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro nawr yn bartner swyddogol  'Do it for real' !

Find out more about the 'Do it for real' partnership here.

B#EPIC

Bydd cymryd rhan yng ngweithgareddau a digwyddiadau B#EPIC y Coleg yn eich helpu chi i fod yn fwy cyflogadwy ac yn cynyddu eich sgiliau menter ac entrepreneuraidd.       

 • Gwella eich sgiliau cyfathrebu  
 • Dysgu i ddatrys problemau a meithrin meddwl cadarn gyda ffocws ar fusnes
 • Annog eich uchelgais
 • Eich helpu chi i ddatblygu agwedd hyderus, gadarnhaol
 • Dysgu sut i reoli eich amser 
 • Eich helpu chi i ddeall sut i ddysgu, nid dim ond beth rydych chi’n ei ddysgu
 • Gweithio ar eich pen eich hun ac mewn tîm
 • Ehangu mynediad at amgylcheddau entrepreneuraidd                 

 

Am fwy o wybodaeth am entrepreneuriaeth yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, e-bostiwch bepic@cavc.ac.uk os gwelwch yn dda.