Pam ddewis CAVC?

Pam ddewis CAVC?

 

CAVC - y dewis iawn i chi


A dyma rhai rhesymau pam...

Ni yw un o’r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 20,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn. Coleg Caerdydd a’r Fro yw un o’r colegau mwyaf yn y wlad. Gyda chyfoeth o gyrsiau a chyfradd lwyddo ragorol ymhlith y myfyrwyr, rydyn ni’n helpu myfyrwyr i fod yn unigryw, cael gwaith a chyflawni eu nodau…

smiley-face.png

Myfyrwyr Hapus!

Mae ein myfyrwyr ni ymhlith y rhai hapusaf yn y wlad – rhoddodd y rhai sy’n dysgu gyda ni sgôr uwch na chyfartaledd y DU i’n haddysgu a’n dysgu ni.


 

86.png

Mae ein myfyrwyr yn llwyddo

Cododd llwyddianau ein myfyrwyr gyda 86% yn llwyddo yn eu prif gymhwyster yn 2014 – un o gyflawniadau gorau ymhlith colegau’r wlad.

  

78.png

Mae ein myfyrwyr yn mynd ym mhellach

Mae 78% o fyfyrwyr yn mynd ymlaen I addysg bellach, y brifysgol neu gyflogaeth o fewn 2 mis o orffen gyda ni.

 

star.png

Mae ein myfyrwyr yn parhau i enill

…enillodd ein myfyrwyr mwy o wobrau cenedlaethol nag erioed o’r blaen e.e Cystadleuaeth Worldskills a chystadlaethau mentrus.

 

 

gazelle.pngDyn ni’n aelod balch o Grwˆ p Gazelle, yr unig goleg yng Nghymru ac un o dim ond 23 yn y Deyrnas Unedig yn cynnig profiadau unigryw i fod yn fentrus a chyflogadwy.

 

 

wales.png

Dyn ni’n hyfforddi pobl mewn cyfleusterau o answadd uchel a chanolfannau arbenigol ar draws Caerdydd a’r Fro. Parhawyd gyda’n cynllun uchelgeisiol I ddatblygu cyfleusterau addysg blaengar yn y sector ar draws y rhanbarth.

 

pie.png

Addysg ac hyfforddiant o safon uchel

Rhoddodd Estyn (swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru) y Coleg yn chwartel uchaf colegau’r wlad.


 

sport.png

Academiiau Chwaraeon Ardderchog

Dysgwch yn ogystal a datblygu yn eichchwaraeon o ddewis. Rydym yn cynnig Academi Rygbi mewn partneriaeth aˆ’r Gleision ac Academi Peˆl-droed wedi’i leoli yn Nhyˆ Chwaraeon yn CCFC.

 

scholar.png

Y flwyddyn diwethaf aeth dros 50% o fyfyrwyr Lefel 3 (e.e. Safon Uwch/BTEC) ymlaen i brifysgolion ar draws y wlad (750 o fyfyrwyr!) aeth y rhan fwyaf o’r gweddill i mewn i swyddi.