Nosweithiau Agored CAVC

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau wedi'u Ffocysu ar Yrfa, Lefelau A, Prentisiaethau, Cymwysterau Proffesiynol a Addysg Uwch.

 

07.02.2017

Campws Y Barri, Heol Colcot, Y Barri, CF62 8YJ

4:30yp i 7:30yh

 

08.02.2017

Campws Canol y Ddinas, Heol Dumballs, Caerdydd, CF10 5FE

4:30yp i 7:30yh

 

 

Cofrestrwch ymlaen llaw am fis Chwefror nawr!


 07.02.17 - Heol Colcot, Y Barri
 08.02.17 - Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
 

Cyfle i gael blas ar beth fydd yn digwydd pan ddoi di i’n gweld ni drwy wylio’r fideo isod.